Hms Kort arbeidstilsynet:

Hva er HMS Kort fra arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet skal følge opp at forskriften om HMS Kort følges.

HMSkortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMSkortet viser hvilken virksomhet du jobber for og skal leveres tilbake til arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes.

Test