Bestill / Forny HMS-Kort

Fyll ut bestillingsskjemaet under for administrering av søknadsprosessen for bestilling av nytt eller fornyelse av eksisterende HMS-Kort

● [popup url=”https://hms-id-kort.no/avtalevilkar/” height=”500″ width=”460″]Ved bestilling aksepterer du disse vilkårene.[/popup]
● Pris per kort er kr 690,-kr eks. mva.
● Faktura- og ekspedisjonsgebyr på 149,- kr eks.mva tilkommer per ordre.