Vilkår for bestilling og kjøpsavtale – Administering av HMS-kort

Om HR-Systemer

HR-Systemer (org nr. 924 952 210) er en tilbyder av HR/HMS systemer og relaterte tjenester. Denne avtalen gjelder for bestilling av HMS-kort mellom partene kunden (Bestiller) og tilbyder (HR-systemer AS).

Generelt om avtalen

Dette dokumentet er en bindende avtale mellom deg som kunde/bestiller av HMS-kort og HR-systemer AS. Nettsiden (www.hms-id-kort.no) driftes og eies av HR-systemer AS.

Denne tjenesten går ut på at kunden gjør bestilling(er) av statlig godkjente HMS-kort for enten bygg og anlegg eller renholds -bransjen. Tilbyder effektuerer bestillingen og sørger for at kortet blir levert direkte til kunden pr post.

Aksept av avtalevilkår, aksepterer man også HR-systemer AS sin databehandleravtale. Du kan lese mer om denne her.

Avtalevilkår var sist oppdatert 8. februar 2021.

Bestilling av HMS-kort

Bestilling av HMS-kort gjøres gjennom ulike kanaler. Disse kanalene inkluderer telefon, bestillingsskjema på www.hms-id-kort.no eller ved å laste opp bildemateriell på www.hms-id-kort.no/foto, www.hmsdok.no, eller ved å sende epost til [email protected] 

For at tilbyder skal kunne ferdigproduserte HMS-kort, må tilbyder få opplyst nødvendige og riktige opplysninger, og vedlegg fra kunden. De nødvendige opplysningene finnes på bestillingssiden. Tilbyder av tjenesten må få inn samtlige av de nødvendige opplysningene for at leveransen skal gjennomføres, dette må være sendt til tilbyder senest 40 dager etter bestilling. Dette inkluderer dokumenter, riktige opplysninger om bedrift og den ansatte og bildemateriell. Kunden godtar og gir tilbyder fullmakt for å fullføre søknadsprosesser, kommunisere og innhente data hos arbeidstilsynet ved å delegere tilgang til tilbyderens daglige leder i HR-systemer.

Når HR-systemer AS har mottatt bestillingen fra kunden, regnes bestillingen for å være endelig og kundens betalingsforpliktelser er da etablert. Med bakgrunn av oppdragets form og natur kan det ikke angres etter dette tidspunktet.

Pris og betaling

Pris per HMS-kort er kr 690,- eks. mva. ved gjennomført bestilling får kunden tilsendt faktura med betalingsfrist på 14 dager. Kunden faktureres også for faktura og administrasjonsgebyr på kr 149,- eks. Mva pr bestillingsskjema.
Ubetalte krav vil bli sendt til inkasso og ytterligere kostnader vil følge løpende. Faktura sendes per post dersom ikke annet kommer frem fra kunde.
Faktura som sendes per post, inneholder et fakturagebyr som kommer i tillegg til prisen. fakturagebyret er på kr 59,-. 

I tilfeller hvor tilbyder mangler nødvendig informasjon eller i andre situasjoner som gjør at HR-systemer ikke kan fullføre videreformidlingen vil kunde uansett bli fakturert. Disse årsakene kan inkludere: den ansatte som skal ha HMS-kort ikke er registrert i de nødvendige registerne (sentralskattekontoret for utenlandssaker eller aa-registeret o.l), bedriften ikke er registrert i MVA-registeret, ikke er en godkjent renholdsbedrift eller ikke har delegert tilgang til tilbyders daglig leder i HR-systemer. Dersom en av disse årsakene eller lignende årsakene gjør at tilbyder ikke får gjennomført ordren vil HR-systemer uansett sende faktura for bestillingen.

Angrerett og avbestilling

I henhold til norsk angrerett lover gjelder ikke angrerett loven for salg mellom næringsdrivende. Våre tjenester er derfor ikke underlagt kjøpsloven. 

Levering

Tilbyder bestiller HMS-kort direkte fra Evry Card Services og sender kortene direkte til kunden til oppgitt leveringsadresse. Tilbyder vil gjør alt i beste evne for å levere kortene på raskeste vis. Kunden godtar at HR-systemer ikke kan holdes for ansvar for direkte eller indirekte skader eller tap som følger av forsinket levering.

I noen enkelte tilfeller kan faktura bli mottatt av kunde før kortene. Dette betyr ikke at det ikke er satt kort i produksjonen. Det er heller ikke grunnlag for fraskrivelse av betalingsvilkår.

Dersom kortet blir sendt i retur på grunn av feil adresse blir det sendt på nytt til registrert firmaadresse i Brønnøysundregisteret. Tilbyder tar ingen ansvar dersom det er blitt oppgitt uriktige leveringsadresser.

Fornyelser

HR-systemer beholder retten til å kontakte kunden før utløpt eller sperrede HMS-kort, samt i henhold til ansatte uten HMS-kort. Dette er for tilby kunden en fornyelse av HMS-kort. Denne kontakten kan forekomme via e-post, sms eller ved oppring fra tilbyder.

Kunden har ingen automatisk forpliktelser ut over betalingsansvar som påløper ved den første bestillingen, med mindre kunden har valgt dette. Dette velger kunden ved bestilling. Kunden kan også forplikte seg om automatisk fornyelse i etterkant av første gangs bestilling ved skriftlig eller muntlig samtykke.

Sikring av informasjon

HR-systemer AS jobber i beste evne for å ha riktig informasjon på nettsted til en hver tid. Tilbyder har ikke ansvar for å sikre kvaliteten av kundeinformasjon,  dette er kundens ansvar ved bestilling. Kunden har også et ansvar for å oppbevare kortene trygt og dersom kortene blir mistet må det bestilles nye kort. Prisen vil være lik for et nytt kort, med mindre det ikke er samme år.

Leverandører

Det er Evry Card som er trykker og produserer HMS-kortene. Dette gjøres på vegne av Arbeidsdepartementet.