Ved bestilling aksepterer du disse vilkårene.
● Pris per kort er kr 690,-kr eks. mva.
● Faktura- og ekspedisjonsgebyr på 149,- kr eks.mva tilkommer per ordre.