Ofte stilte spørsmål (F.A.Q) om HMS Kort

Hvem skal ha HMS kort?

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester eller som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser har gyldig HMS Kort. For mer informasjon om HMS Kort besøk vår hjemmeside.

Hvor lenge er HMS Kort gyldig?

HMS Kort er gyldig i opptil 2 år. Dersom arbeidstaker; Mister sitt HMS Kort, eller blir utmeldt av Aa-registeret må det bestilles nytt HMS Kort. For mer informasjon om HMS Kort besøk vår hjemmeside.

Hva er Renholdskort?

Renholdskort blir ofte kalt, grønt kort, eller ID-Kort for renholds-bransjen HMS kort for renholds-bransjen er ar arbeidsdepartementet offisielt navn på kortet. Alle renholdsbedrifter som er godkjent av arbeidstilsynet er pålagt i henhold ti norsk lov å utstyre sine arbeidstagere med renholdskort.

Er det krav om HMS-kort for alle som utfører arbeid på bygge og anleggsplasser?

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser har gyldig HMS Kort

Er HMS Kort gyldig legitimasjon?

Midlertidig HMS Kort fungerer som gyldig legitimasjon på arbeidsplassen frem til HMS kortet kommer i posten. Den må vises frem ved tilsyn av kortene. Arbeidsgivere kan velge å kreve at ansatte har HMS-kort før de begynner å jobbe.