Hvem skal ha byggekort?

Alle ansatte som utfører arbeid på bygg-og anleggsplasser er pålagt fra arbeidstilsynet å ha et gyldig byggekort. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at alle ansatte har har et gyldig byggekort.

Alle ansatte som utfører arbeid på bygg-og anleggsplasser er pålagt fra arbeidstilsynet å ha et gyldig byggekort. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at alle ansatte har har et gyldig byggekort.