Bilder og legitimasjon

Du er her:
Estimated reading time: 2 min

Bilde og legitimasjon må lastes opp i det nye systemet før bestilling av HMS-kort. Signatur er ikke lengre nødvendig og utgår i den nye bestillingsløsningen.

Hva anses som gyldig legitimasjon

Godkjent legitimasjonspapir er legitimasjon som oppfyller krav i Utlendingsforskriften (FOR-2009-10-15-1286) vedlegg 4 eller reisedokumenter som omtalt av Utlendingsdirektoratet og norske førerkort utstedt etter 1998.

 • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
 • Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land (en oversikt over disse fremgår av utlendingsforskriften vedlegg 4)
 • Norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
 • Norsk digitalt førerkort
 • Nordisk førerkort (svensk, dansk, islandsk eller finsk)
 • Norsk reisebevis for flyktninger
 • Utlendingspass – ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise
 • Norsk oppholdskort
 • Forsvarets ID-kort

Dersom du ikke har noen av disse typene legitimasjon, ta kontakt med oss på chat eller telefon.

Portrettbildet skal oppfylle følgende krav

 • Portrettbildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut i dag, uten hodebekledning* eller lignende.
 • Begge øynene og ørene skal være helt synlige.
 • Blikket skal være rettet mot kameraets linse.
 • Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket.
 • Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger.
 • Ansiktet skal være jevnt belyst.
 • Briller må ikke benyttes.
 • Ansiktet må være avbildet rett forfra.
 • Portrettbildet kan ikke være bilde av et fotografi på den ansatte.
 • Bildene må være .JPEG eller .PNG format.
 • Bildene må være mindre enn 10 MB

Hva gjør jeg om bildene blir avviste?

Hvis du mottar en mail om at bilde eller legitimasjon ikke er gyldig må begge deler lastes opp på nytt igjen uavhengig om det kun er en av dem som er blitt avviste. Skulle bare legitimasjon bli valgt vil ikke opplastingen kunne gjøres.

Det vil fremgå på e-posten hvorfor bildene blir avviste men noen av grunnene kan være:

–  Ansiktet er ujevnt belyst. Store kontraster på bildet kan føre til hvite punkter på bildet når det overføres til kortet. Pass på at bildet ikke blir tatt ved en skarp lyskilde som foreksempel rett under en lampe.
–  Pass. Når det gjelder innsending av pass som legitimasjon vil det bli avvist om utløpsdatoen ikke vises eller er klar nok på bilde som sendes inn.
–  Briller. Nye krav gjør at briller ikke er godkjent på bildet.
–  Bankkort. Bankkort er ikke lengre gyldig som legitimasjon.

Når de nye bildene er lastet opp vil de settes i en ny bildebehandlingskø. Om man oppdaterer siden vil man se at bildet er innsendt og ligger under behandling, bestillingen vil fortsette på automatikk. Du vil få en ny e-post om bildet blir avvist igjen. Når bildet blir godkjent vil det være synlig foran den ansattes navn.

Was this article helpful?
Dislike 4
Views: 1426
© Kopirett 2021- Hr-Systemer AS - Organisasjonsnummer: 924 952 210 - Avtalevilkår