Hva er konsekvensen av å ikke ha gyldig HMS-kort?

Du er her:
Estimated reading time: < 1 min

Hva er konsekvensen av å ikke ha gyldig HMS-kort?

Bedriften vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe HMS-kort snarest. Hvis bedriften ikke gjør det, kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt og kan føre til fengselsstraff i opp til 3 måneder.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 154
© Kopirett 2021- Hr-Systemer AS - Organisasjonsnummer: 924 952 210 - Avtalevilkår